CIS Skarżysko-Kamienna

Zebranie członków założycieli Spółdzielni Socjalnej „Prom”

W dniu 6.11.2014 r. podczas spotkania założycielskiego powołana została Spółdzielnia Socjalna PROM. Podmiotami założycielskim jest Gmina Skarżysko-Kamienna oraz Gmina Bliżyn.

Misją spółdzielni jest tworzenie trwałych i godnych miejsc prac dla bezrobotnych mieszkańców powiatu skarżyskiego oraz świadczenie wysokiej jakości usług na rzecz społeczności lokalnej.

Spółdzielnia tworzona jest przy wsparciu specjalistów Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, między innymi pana Jarosława Wypyszyńskiego, w ramach projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy  z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”, który ma na celu między innymi opracowane oraz wdrożenie na terenie całej Polski  10 modeli spółdzielni socjalnych zakładanych przez osoby prawne w celu rozwiązania najistotniejszych dla danej społeczności lokalnej problemów.
Spółdzielnia rozpocznie swoją działalność niezwłocznie po otrzymaniu wpisu do KRS.

© Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej 2010-2015 | All rights reserved.

Top Desktop version