Ta strona używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym.

Bolesława Prusa 3a
26-110 Skarżysko-Kamienna
+41 25 20 590
kom. 530 037 989

Kto może zostać uczestnikiem CiS?


Uczestnikami CIS są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, czyli takie, które z różnych powodów funkcjonują poza otwartym rynkiem pracy, nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych własnym staraniem, co prowadzi do ubóstwa oraz uniemożliwia lub ogranicza uczestnictwo w życiu zawodowych, społecznym i rodzinnym.


Do CIS-u mogą zostać przyjęte osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, które spełniają kryteria wykluczenia społecznego, w szczególności:

•    bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
•    uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie
•    lecznictwa odwykowego,
•    uzależnieni od narkotyków po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
•    chorzy psychicznie,
•    długotrwale bezrobotni
•    zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem,
•    niepełnosprawni,
a także inne osoby spełniające kryteria wykluczenia społecznego na przykład klienci pomocy społecznej, samotne matki, osoby bez zawodu, o niskich kwalifikacjach czy przeżywające kryzysy życiowe.

Uczestnikiem CIS-u nie może być osoba z prawem do:

•    zasiłku dla bezrobotnych;
•    zasiłku przedemerytalnego;
•    świadczenia przedemerytalnego;
•    renty strukturalnej;
•    renty z tytułu niezdolności do pracy;
•    emerytury;
•    nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

Na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 43 poz. 225 z późń. zm.).

 

Adres