Ta strona używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym.

Bolesława Prusa 3a
26-110 Skarżysko-Kamienna
+41 25 20 590
kom. 530 037 989

Deklaracja dostępności


I .Oświadczenie w sprawie dostępności

Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku – Kamiennej  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Dostępność Cyfrowa zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 
 
Data publikacji strony internetowej: 2021.03.03
 
Data ostatniej istotnej aktualizacji (dokonanie zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publikowania informacji):  2021.03.03
 
II Status pod względem zgodności z ustawą
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 
III Treści niedostępne:
 
Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:
 
– część załączników dokumentów to skany lub dokumenty w formie plików PDF, DOC itp., które nie są dostępne cyfrowo. Osoby odpowiedzialne za umieszczanie informacji na stronie internetowej starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i dodawać teksty bezpośrednio  w serwisie.
 
W miarę możliwości będziemy poprawiać w/w sytuacje, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 
 
Oświadczenie sporządzono dnia 03.03.2021r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej.
 
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 
IV Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku
problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktowa jest P. Dorota Kowalczyk adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 41 2520592. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
 
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
VI Dostępność architektoniczna
 
Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku – Kamiennej swoja działalność prowadzi w dwóch budynkach.
 
1) Budynek główny Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku – Kamiennej (administracyjny) znajduje się na pierwszym pietrze  przy ulicy Bolesława Prusa 3a.
 
Budynek posiada jedno wejście dla interesantów/pracowników. Wejście do budynku znajduje się od strony ul.B.Prusa i nie jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.  Do wnętrza budynku wchodzi się przez metalowo-szklane drzwi. Przed wejściem znajduje się przycisk (dzwonek) umożliwiający wezwanie pracownika celem udzielenia informacji (pomocy w załatwieniu sprawy). Przy budynku jest wydzielone miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych  
 
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.(pomieszczenia zajmowane przez Centrum Integracji Społecznej znajdują się na I piętrze budynku).

W  budynku w chwili obecnej nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Czynione są starania o zapewnienie usługi tłumacza języka migowego w ramach usługi podmiotu zewnętrznego lub osoby fizycznej.
 
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
                
2) W budynku przy ulicy Langiewicza 17 również budynek nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku, nie ma możliwości zamontowania windy. Do budynku prowadzą dwa wejścia, do części budynku - obsługa Cmentarza Komunalnego nie ma możliwości podjazdu dla osób poruszających się na wózku, brak możliwości zamontowania windy. Do budynku pracowni gastronomicznej istnieje możliwość podjazdu za pomocą wózka inwalidzkiego. W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące. Jednostka wyznaczyła pracownika do obsługi osób że szczegolnymi potrzebami. Przy budynku jest wydzielone miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych  
 
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.(pomieszczenia zajmowane przez Centrum Integracji Społecznej znajdują się na I piętrze budynku).

W  budynku w chwili obecnej nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Czynione są starania o zapewnienie usługi tłumacza języka migowego w ramach usługi podmiotu zewnętrznego lub osoby fizycznej.
 
Jednostka podejmie dzialania, aby usprawnić i umożliwić osobom niepełnosprawnym polepszenie warunków ich obsługi.
 
VII Aplikacje mobilne
 
Centrum Integracji Społecznej  w Skarżysku-Kamiennej nie posiada aplikacji mobilnych.
 

 

Adres