Ta strona używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym.

Bolesława Prusa 3a
26-110 Skarżysko-Kamienna
+41 25 20 590
kom. 530 037 989

Informacja o zmianach w SIWZ


W Specyfikacji Istotnych   Warunków   Zamówieniaw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Obiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów z cmentarza komunalnego położonego przy ul.Langiewicza i z Targowiska Miejskiego położonego przy ul. Rynek w Skarżysku-Kamiennej, zarządzanych przez Centrum Integracji Społecznej” wystąpiły błędy w Rozdziale XVIII

1) w ust. 2 jest: „Termin składania ofert upływa w dniu 17.07.2016 r. o godz. 13.00”.                  
a powinno być: „Termin składania ofert upływa w dniu 18.07.2016 r. o godz. 13.00”.                 

2) w ust. 4 jest: „Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego postępowanie – sala Nr 1: w dniu 17.06.2016 r. o godz. 13.15. Otwarcie ofert jest jawne.”
a powinno być: „„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego postępowanie – sala Nr 1: w dniu 18.07.2016 r. (poniedziałek) o godz. 13.15. Otwarcie ofert jest jawne.”
 
W Znak sprawy: DK/1/PN/2016          
 

Wartość szacunkowa zamówienia powyżej 30 000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.Oferty należy składać w siedzibie prowadzącego postępowanie:

Centrum Integracji Społecznej pok. Nr 15 - sekretariat
ul. B. Prusa 3A; 26-110 Skarżysko-Kamienna
Termin składania ofert upływa w dniu 18.07.2016 r. o godz. 13.00.

 

Adres