Ta strona używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym.

Bolesława Prusa 3a
26-110 Skarżysko-Kamienna
+41 25 20 590
kom. 530 037 989

InformatorINFORMATOR DLA KANDYDATA DO PROJEKTU „W DRODZE DO PRACY”

 
Projekt adresowany jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne.

Zajęcia odbędą się w okresie: kwiecień 2013- marzec 2014

PROGRAM ZAJĘĆ CENTRUM W RAMACH PROJEKTU OBEJMUJE:

1. Okres próbny - kwiecień 2013
2. Okres zasadniczy - maj 2013 - marzec 2014

Program reintegracji społecznej

Warsztaty przyuczające do pracy zawodzie w jednej  z czterech  grup:
- krawiecko - rękodzielniczej
- ogrodniczo - ekologicznej
- gastronomicznej
- remontowo - stolarskiej

Zajęcia uzupełniające

OKRES PRÓBNY kwiecień 2013
Udział uczestnika: 1 miesiąc, 6- 8h dziennie, 5 dni w tygodniu  

Program:

1) Zajęcia z zakresu reintegracji społecznej:
a) grupowe:
trening kompetencji społecznych (6 godz.)- psycholog
warsztaty edukacyjno- motywacyjne (3 godz.)- terapeuta uzależnień  
warsztaty aktywności zawodowej (6 godz.) – doradca zawodowy
warsztat równościowy (6 godz.)
wprowadzenie do przedsiębiorczości (3 godz.)
b) diagnostyczne rozmowy indywidualne- sformułowanie celów / form wsparcia do dalszej pracy

2) 60 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych w  jednym z czterech warsztatów przyuczających do pracy w zawodzie:
- krawiecko - rękodzielniczym
- ogrodniczo - ekologicznym
- gastronomicznym
- remontowo - stolarskim

3) szkolenie BHP.

Po pozytywnym zakończeniu okresu próbnego uczestnik/ uczestniczka zostanie zakwalifikowany/a do udziału
w zajęciach w ramach okresu zasadniczego.

OKRES ZASADNICZY

1. Program reintegracji społecznej  maj 2013 - marzec 2014

Udział uczestnika: 11 miesięcy, średnio 1 dzień w tygodniu, wg miesięcznych harmonogramów

Program:
- zajęcia grupowe: warsztaty edukacyjne, aktywizacyjne, terapeutyczne, profilaktyczne, grupy wsparcia m.in. dla osób współuzależnionych, uzależnionych, trening kompetencji społecznych,
- wsparcie indywidualne z elementami terapii, psychospołeczne, zawodowe, wsparcie w zakresie uzależnienia/ współuzależnienia, poradnictwo prawne

2.  Program reintegracji zawodowej  maj 2013 - marzec 2014

Udział uczestnika: 11 miesięcy, średnio 100h/m-c (4 dni w tygodniu, 6-8 h/dziennie) wg miesięcznych harmonogramów

Zajęcia teoretyczne i praktyczne w jednym z czterech warsztatów przyuczających do pracy w zawodzie:
- krawiecko - rękodzielniczym
- ogrodniczo - ekologicznym
- gastronomicznym
- remontowo - stolarskim

3. Zajęcia uzupełniające maj 2013- marzec 2014

OBOWIĄZKOWO:

- zajęcia informatyczne- wg programu dostosowanego do indywidualnych możliwości uczestników/ uczestniczek

FAKULTATYWNIE:

- każdy/a z uczestników/ uczestniczek będzie miał/a możliwość skorzystania z minimum 2 z niżej wymienionych form:

- egzaminy czeladnicze
- kurs/ egzamin na prawo jazdy kat. B, C lub D
- kurs operatora wózków jezdniowych,
- kurs spawacza,
- kurs obsługi pilarki spalinowej
- zajęcia z zakresu przedsiębiorczości i spółdzielczości socjalnej
- szkolenie „Obsługa kas fiskalnych”
- szkolenie „minimum sanitarne”

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE W TRAKCIE ZAJĘĆ CENTRUM

Każdy uczestnik korzysta z następującego rodzaju wsparcia:
1) świadczenie integracyjne w wysokości: 50% zasiłku dla bezrobotnych- okres próbny, 100% zasiłku dla bezrobotnych- okres zasadniczy
2) 1 posiłek dziennie
3) bilety na dojazd do Centrum - w uzasadnionych przypadkach

Każdy uczestnik/ uczestniczka otrzymuje ponadto ubranie ochronne, materiały do zajęć praktycznych i teoretycznych, ubezpieczenie NNW.

 

Adres